Felvételi 2019

BA – Felvételi vizsga

A tanulmányokat csak felvételi eljárás keretében tett sikeres alkalmassági- és gyakorlati vizsga birtokában lehet megkezdeni. A felvételin az egyetemi szintű művészeti tanulmányokhoz szükséges rajzi, plasztikai alapismeretek és készségek mellett a szakmai- és vizuális műveltség, a kreatív intelligencia, a személyes késztetés és rátermettség felmérésére kerül sor. A felvételi vizsga két fordulóból áll.

I. forduló (alkalmassági vizsga) – időpontja: 2019. április 

A személyes jelenlét egy nap, az alkalmassági vizsga időtartama 4 óra.
Az  I. fordulóról szóló részletes tájékoztató levelet minden jelentkezőnek e-mail-ben küldjük el, ezért kérjük, hogy a felvételi jelentkezésnél ügyeljen a helyes e-mail cím megadására. Esetleges kérdéseivel forduljon Titkárságunkhoz (ami@uni-sopron.hu).

Az I. forduló feladatai:

 • Tanulmányrajz – a helyszínen készítendő. Témája tárgycsoport-ábrázolás, időtartama: 3 óra 
  Hozza magával a következő anyagokat illetve eszközöket:
  – rajzi eszközök (pl: szén, kréta, ceruza), melyekkel a legeredményesebben tud dolgozni,
  – fél íves rajztábla,
  – fél íves rajzlap (rajzlapok kb. 50 x 70 cm).
  A munkához rajzbakot illetve festőállványt biztosítunk.

 • Kreatív rajzi feladat – helyszínen készítendő. Időtartama: 1 óra
  A feladathoz szükséges anyagok illetve eszközök:
  – fél íves (kb. 50 x 70 cm) rajzlap(ok),
  – ceruza, filctoll.

 • Otthoni munkák (portfolió) leadása
  Készítsen az eddigi munkáiból egy darab 50 x 70 cm-es kartonlapra, egy oldalas, tetszőlegesen elrendezett – a választott szaknak megfelelő* – tablót (referenciaanyagot) a rajzai, festményei fotóiból vagy fénymásolataiból, plasztikái, szakirányú tervei, tárgyai fotóiból, dokumentációiból.
  * Amennyiben több szakra (építőművészet, formatervezés, tervezőgrafika) jelentkezett, úgy a megjelölt szakok számának megfelelő számú referencia anyag adható le.

A három feladat együttesen képezi az első forduló értékelési anyagát. A leadott referenciaanyagot 2018. június 30-ig őrizzük meg.
Kérjük, hogy referencia anyagára ne írjon se nevet, se lakcímet, mert egy kódszámot kap, amely a felvételi eljárás során az Ön azonosítója lesz.
Az I. forduló eredményéről a honlapunkon tájékozódhat.

II. forduló (gyakorlati vizsga) – időpontja: 2019. június

A személyes jelenlét kettő-három nap. A szállásról egyénileg kell gondoskodni, de szükség esetén kollégiumi szállásfoglalásban Titkárságunk segítséget nyújt.

A II. fordulóban a felvételiző jelöltek rajzi (élő modell – akt vagy félakt), plasztikai (élő modell – fejmintázás) feladatok mellett különböző típusú (modellezés, szaktervezés, geometriai-készségfelmérő, műveltségi teszt, szóbeli és otthoni munkák bemutatása) gyakorlati feladatok* megoldása során adnak számot ismereteikről, felkészültségükről.
* Szakonként (építőművészet, formatervezés, tervezőgrafika), az egyes szakok sajátosságai szerint, különbözhetnek a gyakorlati feladatok.

Az Intézet csak a felvételi vizsgán szerzett pontokkal számol. A felvételi feladatokban összesen 200 pont szerezhető, amelyet megdupláznak.

Felhívjuk az alap- és mesterképzéseinkre jelentkezni kívánók figyelmét, hogy a jelentkezés a magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárás folyamatában, a felvételi eljárás hivatalos honlapján keresztül elektronikusan történik. A jelentkezés határideje 2018. február 15. A felvételi eljárásról leírtak tájékoztató jellegűek, teljes körű és hivatalos tájékoztatásnak a www.felvi.hu Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2018. szeptemberében induló képzések” kiadványában megjelentek tekinthetők.

Választható alapképzési – BA – szakok 
Választható mesterképzési – MA, MSc – szakok 

SOPRONI EGYETEM Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Alkalmazott
Művészeti Intézet

University of Sopron
Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32. 
+3699 518 900