Folytatódik az abszurd a Soproni Egyetemen

Építészfórum 2019.03.01. 

A soproni Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI) nehézségeiről már többször írtunk. U. Nagy Gábor igazgatót azonnali hatállyal három hete menesztették állásából, mert az egyre romló állapotok ellen felemelte szavát és más jövőt képzelt el a nagyhírű művészeti intézmény számára. Az igazgató lapunknak is nyilatkozott döntésének hátteréről, aminek megjelenése – mint az a tudomásunkra jutott – kivívta az egyetem vezetésének rosszallását és tiltakozását.

Mindeközben a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karán elindult egy olyan új Építész MSc mesterszak, amely mondhatni unikális abszurdot produkál: a február elejétől folyó új képzésben a szak tantárgyfelelős tanárai egyszersmind a képzés államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói is! Így tehát a hallgatók egyben a tanárok is, akik mind a felvételi, mind a vizsgák alkalmával egyszerre ülnek az asztal mindkét oldalán. Az egyetem szerint szabályos az eljárás.

U. Nagy Gábor felmentett intézetigazgatót azért intette meg a soproni egyetem, mert az Építészfórumnak az AMI jövőbeni – a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karával tervezett integráció – szándékáról nyilatkozott és ennek kapcsán szóba hozta az egyetemen zajló anomáliákat. Így azt például, hogy az egyetem számlájára érkező hallgatói normatív támogatás több mint hatvan százaléka nem jut el a karokhoz, ami az AMI esetében nagyjából 400 ezer forintot (!) jelent hallgatónként és szemeszterenként.

Az egyetem vezetése a február 5-én menesztett igazgató figyelmét arra hívta fel, hogy felmondási ideje március 6-ig tart és, mivel eddig az időpontig ő még közalkalmazottnak számít, ezért vonatkozik rá az egyetem Média és Etikai Kódexe. E szerint a belső kódex szerint U. Nagy Gábor nyilatkozattételre nem jogosult, s ha ezt megsérti, etikai eljárás indítható ellene. A lapunk birtokába jutott levélben az egyetem rektora illetve dékánja nemes egyszerűséggel, lényegében megfenyegeti U. Nagy Gábort.

Az igazgatóért – mint azt korábban már megírtuk –, menesztésekor mind tanítványai, mind oktató kollégái, mind pedig gyakorlatilag a teljes építészszakma kiállt, a Magyar Építőművészek Szövetsége (MÉSZ) külön nyilatkozatot adott ki védelmében és az ügy iránti felháborodását jelezve. A hallgatók 700 aláírással petíciót nyújtottak be az egyetem vezetésének, amelyben támogatják az AMI-nak a győri Széchenyi Egyetem Művészeti Karához történő integrációs törekvéseit és kiálltak U. Nagy Gábor oktatói és szakfelelősi státuszának visszaállításáért. A Független Diákparlament ugyanilyen tartalmú közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban.

A Simonyi Károly Karon újonnan indított MSc képzés valóban számos furcsaságot rejt, így – mint az kiderült –, az egykor még Winkler Oszkár és Kubinszky Mihály nevével fémjelzett, de mára jelentéktelenné vált Építéstani Intézet által összerakott, öszvér jellegű mesterszak bizarr módon ötvözi egy építőmérnöki és egy szabadon értelmezett építészmérnöki képzés sajátosságait több olyan tantárggyal, aminek nincs köze az építész mesterképzésekhez. Továbbá, egészen elképesztő módon, a szak tantárgyfelelősei egyszersmind a képzés államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatói is, akik tehát mind a felvételi, mind a vizsgák alkalmával egyszerre ülnek az asztal mindkét oldalán.

Megkerestük Szabó Pétert, az új Építész MSc képzés szakfelelősét, a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kar Építéstani Intézetének igazgatóját, miként látja a kialakult helyzetet. Szabó Péter azt mondta, nem ütközik törvénybe, hogy ma Magyarországon bárki másod- vagy harmad diplomát szerezzen, a náluk felvehető MSc képzés is államilag meghirdetett képzés, melyre bárki jelentkezhet, aki a kritériumoknak megfelel. Hozzátette továbbá, hogy természetesen azokból a tantárgyakból, melyeket a szóban forgó oktatók oktatnak, hallgatóként nem fognak vizsgázni, a többi tantárgyból pedig nem egy oktató, hanem egy bizottság előtt teszik majd le a vizsgát. 

Dr. Katona György, a Soproni Egyetem oktatási rektorhelyettese lapunknak elmondta, hogy nincs semmilyen jogszabályi, vagy egyetemi belső szabályi akadálya annak, hogy az intézmény oktatói, kutatói vagy munkatársai maguk is részt vehessenek az egyetem képzésein. Ennek kapcsán két olyan terület van, amit fokozott figyelemmel kell kezelni: egyrészt az előzetes tudásbeszámítás, az úgynevezett kreditelismerés kérdésköre, másrészt az objektív vizsgáztatás biztosításának szükségessége.
Az Egyetem a nemzeti felsőoktatási törvény kreditelismerésre vonatkozó előírásait alkalmazza azon kollégák (oktatók, kutatók, munkatársak) esetében, akik a képzés tantárgyi programjaiban rögzített kompetenciákkal már rendelkeznek. Így az érintett kollégák tanulmányaik során — az előzetes tudásbeszámítás alkalmazásával — nem lesznek „hallgatói” ezen tárgyaknak. 
Az objektív vizsgáztatás biztosítása érdekében a szakfelelősnek azt az eljárást kell követnie, hogy az Egyetem munkatársainak vizsgáztatása minden esetben vizsgabizottság előtt történjen, melynek egyik tagja a kar vezetője, így a dékán vagy dékánhelyettes legyen.
A törvényi előírások betartásán túl természetesen kiemelten fontos a Soproni Egyetem számára is, hogy oktatói és kutatói folyamatosan fejlesszék tudásukat, másod- harmad-, vagy akár negyeddiplomát szerezzenek, tegyék ezt akár intézményünkben, vagy egy másik egyetemen. Az, hogy az egyes tárgyak oktatói, elismert és az adott tudományterületen publikációkkal rendelkező szakemberei intézményünkben szélesítik tudásukat, gyakorlati előnyökkel is jár: az egész képzésről szerzett komplex ismeretek révén saját tantárgyuk programját célzottan tudják fejleszteni a szakmával szemben támasztott piaci igényeknek megfelelően. Ennek a folyamatnak a hallgatók és az egyetem egyaránt nyertesei.
Egyetemünkön egyébként több olyan tudományterületen is oktatunk (erdészeti és faipari képzéseinken), melyek Magyarországon unikálisak, így ezeken a területeken elérhető többlettudás kizárólag intézményünkben szerezhető meg.

 

Kozár Alexandra

Építészfórum

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.