JÖVŐ MOST – FUTURE NOW

Nemzetközi Design Konferencia vizuális arculattervezése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Design Kulturális Alapítvány és a Magyar Formatervezési Tanács 2018 szeptember 28 án, a Design Hét keretében megrendezésre kerülő Nemzetközi Design Konferenciát rendez. A  rendezvény előkészítéséhez vizuális arculattervezési pályázatot ír ki a konferencia logójának és

arculati elemeinek megtervezésére. A konferencia helyszíne a Budapesti Vigadó.

A konferencia támogatója: a Magyar Művészeti Akadémia, és az Emberi Erőforrás  Támogatáskezelő

A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA:

A pályázat kiírója és lebonyolítója a Magyar Design Kulturális Alapítvány

NEVEZÉSI FELTÉTELEK:

A pályázatra egyetemi hallgatók és fiatal, 30 évet még be nem töltött professzionális tervezők nevezhetnek. Pályázni csoportosan is lehet, de fel kell hatalmazni egy képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.

TERVEZÉSI HATÁRIDŐ, A TERVEZÉS MENETE:

Tervezési időszak: 2018. január 25 – március 2.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2018. március 2.

A PÁLYÁZAT TARTALMI ELVÁRÁSAI:

A pályázat kiírója olyan pályamunkákat vár, amelyek kifejezik a mai kor trendjét és a jövőre utaló formatervezési tendenciákat.
A pályaműveknek tükröznie kell korunk technikai és technológiai fejlődésből adódó kreatív tervezési jövőképet.

A PÁLYÁZAT TECHNIKAI ELVÁRÁSAI:

Minden pályamunkának kötelezően tartalmaznia kell a következő elemeket:
- Rövid leírás a projektoldalon, a koncepcióról, az esetleges inspirációs források feltüntetésével
- Jövő most - Future now feliratú logóterv, mely egy külön is értelmezhető és használható emblémából, és logotípiából áll.
- Tipográfia és arculati színek meghatározása, a logó használatának bemutatása színes és monokróm változatban
- Logóval ellátott plakát, meghívó, boríték, levélpapír terve, valamint a rendezvény webes megjelenése.
A kötelező elemek mellett a pályázó opcionálisan bemutathatja a logó vizuális megjelenését és további felhasználását egyéb felületeken is.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS IDEJE:

A pályamunka benyújtása elektronikusan, az bogdan.szandra@magyardesign.org levelező oldalra történik.
A pályaműveket PDF formátumban, 300 Dpi felbontásban, 2018. március 2-án legkésőbb 24:00 óráig kérjük a WeTransfer nagyfájl küldő programon keresztül megküldeni.
A pályázathoz csatolni kell a pályázó nevét, címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címet!
Kapcsolattartó: Bogdán Szandra, Telefon: +36 70 6388412

ZSŰRIZÉS, ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS DÍJAZÁS:

A bírálat 2018. március 5 -től, március 8-ig tart, a kuratórium nyilvános díjátadón nevezi meg a díjazott pályamunkákat.

A pályázat díjai:

  • I.díj: 250.000 Ft
  • II. díj: 150.000 Ft
  • III. díj: 100.000 Ft


A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy különdíjat is odaítéljen. Ha a zsűri nem talál megfelelő minőségű pályaművet, a szervezőknek joga van a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és új pályázatot kiírni.
A pályázat kiírója kötelezettséget vállal, hogy a beérkezett pályaműveket az eredményhirdetésig titkosan kezeli, a szerzői jogok tiszteletben tartásával azokat a pályázó belegyezése nélkül nem hozhatja nyílványosságra.

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.