Nemzet Művésze 2018.

A Művészeti Intézet két professor emeritusa is a nemzet művésze lett november 5-én!

Gratulálunk! 

A Nemzet Művésze díjat a Magyar Művészeti Akadémia kezdeményezésére – 2013-ban – az Országgyűlés a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó, elismert képviselőinek személyes megbecsülése, méltó életkörülményeinek biztosítása céljából alapította.

A díjat a Magyar Művészeti Akadémia elnöke a köztestület megalakulásának évfordulója – november 5. – alkalmából adományozza. A díjat a köztestület elnöke és a miniszterelnök vagy az általuk kijelölt egy-egy személy adja át.

A díj odaítéléséről a 11 fő Kossuth-díjjal kitüntetett művész alkotta Nemzet Művésze díj Bizottság dönt, amelynek elnöke a köztestület elnöke (amennyiben Kossuth-díjjal kitüntetett személy). A bizottság két tagját a kultúráért felelős miniszter, nyolc tagját a bizottság elnöke kéri fel, legfeljebb három évre.

A díj az alábbi művészeti területeken adományozható: színházművészet, irodalom, zeneművészet, képzőművészet, filmművészet, építőművészet, táncművészet, iparművészet, fotóművészet, népművészet, valamint cirkuszművészet. A Nemzet Művésze cím az előzőleg Kossuth-díjban részesített és 65. életévét – táncművész, valamint cirkuszművész esetében 50. életévét – betöltött művészeknek adható.

 

FEKETE GYÖRGY
belsőépítész

„Köszönöm kezeim képességeinek kiteljesítését, és a szellem embereinek, hogy a lét nagy kérdései iránti figyelmemet felkeltették és számon is kérték, azokban a létfontosságú órákban, amikor tettekkel kellett bizonyítani a szándékaim tisztességét.”

Fekete György a kitüntetéses belsőépítész diploma megszerzése után mestere, Gárdos Lajos, majd saját műtermében önállóan készíti oktatási, kereskedelmi, egészségügyi, igazgatási, kulturális létesítmények belsőépítészeti terveit.

Jelentős nemzetközi és magyarországi, a sokszínű nemzeti kultúrát hitelesen tolmácsoló kiállítások rendezője: harminc országban százhetven kiállítási terve valósul meg. Nagyméretű plasztikus intarziáit középületek enteriőrjei őrzik.

A szigorú belsőépítészeti tevékenységen kívül a kézműves iparművészet területén is kimagaslót alkot: famozaik-kollázsai szerves részeit képezik iparművészeti tevékenységének.

Fekete György belsőépítészeti dokumentációinak száma több mint háromszázötven, valamint több száz szakcikk és tanulmány írója, művésztársaival folytatott beszélgetéseit, esszéit, valamint verseit tizenöt kötetben jelenteti meg. 

A rendszerváltozást követő első kormányban a művelődési tárca kulturális helyettes államtitkára, alapítója és első elnöke a Nemzeti Kulturális Alapnak, továbbá alapító elnöke a Magyar Örökség díj Bizottságának, újragondolta és főszerkesztőként gondozta a Magyar Iparművészet című folyóiratot. 1996-ban habilitált, majd egyetemi tanárként oktatott a soproni Nyugat-magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében, melynek alapítói között tartják számon, ma az egyetem professor emeritusa. 

Kulturális közéleti szerepvállalásának kiteljesedése a Magyar Művészeti Akadémia, mint köztestület létrehozása. 

Fekete György hitvallását a 85. születésnapján megrendezett életmű-kiállítás katalógusában így összegzi:

„Üzenem a Hazának, hogy jutalom volt fiának lenni, bölcsőjében életre ringani, erős karjaiban emberré érni, közös hajlékába szegődni nemzetmegtartó szolgálatra, ünnepre, imába foglalt hálaadásra!”

A Magyar Művészeti Akadémia Nemzet Művésze díj Bizottsága a Nemzet Művésze címet adományozza, iparművészet művészeti területen Fekete György Kossuth-díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli elnöke részére, a kortárs iparművészet nagyformátumú és sokoldalú, több mint fél évszázados töretlen alkotómunkájának elismeréseként, oktatói munkássága megbecsüléseként.

 

OROSZ ISTVÁN grafikusművész

„Vannak dolgok, amelyeket el tudok képzelni és le tudok rajzolni. Vannak, amelyeket el tudok ugyan képzelni, de nem tudok lerajzolni. Van viszont egy harmadik lehetőség is: amelyeket le tudok ugyan rajzolni, de nem tudok elképzelni. Ez az igazán érdekes: olyan dolgokat megjeleníteni, ami ott születik meg az asztalon…” 

A sokarcú, sok műfajú Orosz István grafikai lapjait, archaizáló formai elemek, művészettörténeti utalások, játékos önreflexiók fűzik össze a posztmodern irányzatokkal. Jellemző grafikai stílusa 19. századi metszeteket idéz; számos alkotásán jelennek meg természettudományos, különösen a geometria és az optika köréből választott témák. 

Szívesen kísérletezik a téri illúziókeltés megjelenítésére kifejlesztett perspektivikus ábrázolás túlzásaival, valamint az anamorfózis technikájának megújításával, s pályafutása indulása óta foglalkozik alkalmazott grafikával. 

A kettős jelentésű munkák, optikai illúziók, geometriai paradoxonok és anamorfózisok elméletével, történetével és filozófiájával is foglalkozik, több publikációja is megjelent ebben a témában. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet, Tervezőgrafikai Tanszékének alapítója, számos külföldi egyetem vendégprofesszora. 

A nemzetközi diskurzus által is számontartott életművének jelentős részét képezik az animációs filmjei éppúgy, mint szépirodalmi alkotásai. 

Kernács Gabriella művészettörténész szavaival: „Orosz István magas rangú művész-kérdező magyar és nemzetközi porondon egyaránt. Ehhez a ranghoz úgy kell tudni rajzolni, mint a reneszánsz mesterek, olyan alázattal kell dolgozni, mint a középkori miniátorok, úgy kell látni, mint a szürrealisták, a furcsa álmok festői. 

Pilinszky János így kezdi egyik versét: »Előhívom a lehetetlent.« – Orosz István minden munkáján ezt teszi.”

A Magyar Művészeti Akadémia Nemzet Művésze díj Bizottsága a Nemzet Művésze címet adományozza, képzőművészet művészeti területen Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész, filmrendező, író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére, a kortárs magyar képzőművészet rangját világszerte gyarapító, egyedi hangvételű grafikusművészetének nagyrabecsüléseként, és sok műfajú, példaértékű életműve elismeréseként.

ujbnso1g_600x399
j7fjz6uq_600x400
20181105_NM_szollosi_webre_15.JPG
20181105_NM_szollosi_webre_8.JPG
7EDAlKrP34dd1M9kls

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.