Nyílt levél

2019.02.06. 

Dr. Magos Endre  dékán részére,
Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Tisztelt Dékán úr!

A mai nap híradásaiból értesültünk arról, hogy azonnali hatállyal elbocsátották állásából U. Nagy Gábor építészt, az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatóját. 
Az intézet honlapján olvasható köszöntőjében Ön arról ír, hogy a kar méltán lehet büszke múltjára, jelenére és jövőjére. Arra is hivatkozik, hogy "a magas színvonalú munkát jól mutatja, hogy művészhallgatóink és oktatóink hazai és nemzetközi díjak sorozatát nyerik el." Sikereiknek őszintén örülünk és munkásságát jól ismerve meggyőződésünk, hogy azokhoz U. Nagy Gábor művészi elkötelezettsége és egyetemi oktatói tevékenysége is nagyban hozzájárult. Bizonyosak vagyunk abban is, hogy az eltávolított vezető a képzés és a hallgatók érdekében keresi a lehetőségeket a meglévő komoly nehézségek orvoslására.
Éppen ezért értetlenül és megdöbbenve állunk az egyetem vezetésének döntése előtt. Elfogadhatatlannak gondoljuk a belső szakmai nézetkülönbségek ilyen módon való lezárását, mert az méltatlan az érintett személyhez és az általa vezetett közösséghez egyaránt. Kérjük, hogy más megoldást keressenek a vitás kérdések orvoslására!

Nyílt levél Magoss Endrének, az SKK dékánjának 20190206-20190211

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.