Nyílt levél

2019.02.06. 

Dr. Magos Endre  dékán részére,
Soproni Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Tisztelt Dékán úr!

A mai nap híradásaiból értesültünk arról, hogy azonnali hatállyal elbocsátották állásából U. Nagy Gábor építészt, az Alkalmazott Művészeti Intézet igazgatóját. 
Az intézet honlapján olvasható köszöntőjében Ön arról ír, hogy a kar méltán lehet büszke múltjára, jelenére és jövőjére. Arra is hivatkozik, hogy "a magas színvonalú munkát jól mutatja, hogy művészhallgatóink és oktatóink hazai és nemzetközi díjak sorozatát nyerik el." Sikereiknek őszintén örülünk és munkásságát jól ismerve meggyőződésünk, hogy azokhoz U. Nagy Gábor művészi elkötelezettsége és egyetemi oktatói tevékenysége is nagyban hozzájárult. Bizonyosak vagyunk abban is, hogy az eltávolított vezető a képzés és a hallgatók érdekében keresi a lehetőségeket a meglévő komoly nehézségek orvoslására.
Éppen ezért értetlenül és megdöbbenve állunk az egyetem vezetésének döntése előtt. Elfogadhatatlannak gondoljuk a belső szakmai nézetkülönbségek ilyen módon való lezárását, mert az méltatlan az érintett személyhez és az általa vezetett közösséghez egyaránt. Kérjük, hogy más megoldást keressenek a vitás kérdések orvoslására!

Budapest, 2019.02.06.

Balázs Mihály DLA egyetemi tanár, Kossuth-díjas építész, MMA rendes tagja
Bartha András Márk egyetemi tanársegéd, építész
Bedecs-Varga Éva doktorandusz, építész
Dr. Dúll Andrea egyetemi tanár, pszichológus, MTA doktora
Dr. Vukoszávlyev Zorán egyetemi docens, építész
Fábián Gábor DLA egyetemi adjunktus, építész
Fejérdy Péter DLA egyetemi adjunktus, Ybl-díjas építész
Golda János Ybl-díjas építész, MMA rendes tagja, MÉSZ alelnöke
Gyökér András doktorandusz, építész
Helfrich Szabolcs DLA egyetemi adjunktus, építész
Juhász Ágnes doktorandusz, építész
Karácsony Tamás DLA egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Kemes Balázs DLA egyetemi adjunktus, építész
Klobusovszki Péter DLA egyetemi docens, építész
Kovács Dávid doktorandusz, építész
Kronavetter Péter egyetemi tanársegéd, építész
Major György DLA egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Major Zoltán doktorandusz, építész
Nagy Iván DLA egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Oszlányi Soma Péter építészmérnök
Sebestyén Sándor építészmérnök
Hinterauer Márk építészmérnök
Öcsi Gabriella doktorandusz, építész
Pelényi Margit Ybl-díjas építész
Ritter Dániel doktorandusz, építész
Sági Gergely doktorandusz, építész
Schrammel Zoltán DLA mérnöktanár, építész
Somogyi Krisztina címzetes egyetemi docens, vizuális intelligencia kutató
Sugár Péter DLA egyetemi tanár, Ybl-díjas építész
Szabó Dávid egyetemi tanársegéd, építész
Szabó Levente DLA habil. egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Szécsi Zoltán DLA egyetemi docens, építész
Terbe Rita DLA egyetemi adjunktus, építész
Vannay Miklós DLA egyetemi adjunktus, építész
Vasáros Zsolt DLA habil. egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Vincze László DLA egyetemi docens, Ybl-díjas építész
Virág Anett doktorandusz, építész

SOPRONI EGYETEM Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar

Alkalmazott
Művészeti Intézet

University of Sopron
Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32. 
+3699 518 900