PTDK 2018

ESEMÉNY

A soproni AMI oktatói a PTDK zsürijében
 
2018 májusában került sor Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen a Partiumi Diákköri Konferenciára. Az ottani Művészeti Tanszék képzőművészeti szekciójainak zsürijében a Soproni Egyetem SKK Alkalmazott Művészeti Intézetét két egyetemi docense képviselte: Dr. Molnár László és Dr. Nagy Róbert. A zsűribe való meghívás összefügg a két intézet között évek óta fennálló jó kapcsolattal, hiszen többször került sor közöttük oktatók és hallgatók kölcsönös cserelátogatására.
A két szekcióban bemutatott pályamunkákból a jövő évi magyarországi OTDK-ra a következő hallgatók jutottak tovább: 1. Szekció: Gagyi Judit Eszter, aki Kísérleti technikák a vizuális költészetben címmel a régi hagyományokra visszatekintő képvers műfaját digitális technikával értelmezte újra. Nagy Hunor +mob című applikációja gyógytorna-gyakorlatok animációjából építkezett, Gábor Balázs és Akkaba Ali pedig a cianotípia régóta ismert képalkotó eljárását alkalmazták alkotásaikhoz egy camera obscura felhasználásával.
A képzőművészet szakosztály 2, első helyezettje Angyal Olívia (MA) hallgató lett, Illusztrációs kísérletek gyermekrajzok alapján című pályamunkájával. A bizottság javaslatára továbbjutott az OTDK -ra. Incze Attila camera obcurával készített fekete-fehér fotókísérleteivel második helyezést ért el.

 

10_PKE_kollégáival
09_díjátadó_ünnepség
08_képzőművészet2_Incze_Attila_2hely
07_képzőművészet2_Angyal_Olívia_1hely
06
05
04
03
02
bsh
00_megnyitó

 

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.