A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült U. Nagy Gábor építész


Tagozati díjak átadásával tartották meg a Magyar Művészeti Akadémia évi második rendes közgyűlését 2018. november 22-én a Pesti Vigadóban. Csókos Varga Györgyi népművész és Kovács László operatőr, filmművész részére postumus honoris causa (posztumusz tiszteletbeli) cím adományozásáról döntött a köztestület, és tiszteletbeli taggá választotta Helmuth Rilling karmestert.

A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti díjában részesült U. Nagy Gábor építész példamutató művészeti és oktatáspedagógiai, szemléletújító tervező és építő tevékenységéért, és Varga Levente építész az alkotómunka mérnöki és művészi arányainak kezelését példázó munkásságáért.


Az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata által odaítélt Szőts István-díjat Pörös Géza szerkesztő, filmtörténész és Koncz Csaba képzőművész, fotóművész, zenész kapja. Pörös Géza magas színvonalon végzett filmelméleti tevékenységéért, ismeretterjesztő, filmírói és filmkritikusi munkájáért, amivel hozzájárult a magyar filmművészet közkinccsé tételéhez, Koncz Csaba pedig életművéért kapta, ami a magyar neoavantgárd fotóművészet első nemzedékének kiemelkedő alakjaként különleges helyet foglal el a magyar progresszív fotográfia történetében.
Az MMA Ipar- és tervezőművészeti díját Buczkó György üvegtervező, szobrászművész nyerte el a hazai szilikátművészet megújításában és a stúdióüveg mozgalomban betöltött meghatározó több évtizedes alkotómunkájáért és művészetszerező tevékenységéért.
Az MMA Irodalmi Tagozata Illyés Gyula-díját idén dr. Vasy Géza író, irodalomtörténész és Dávid Gyula író, irodalomtörténész kapta. Dr. Vasy Gézának az elmúlt fél évszázad magyar költészetének és prózairodalmának rendkívüli pontossággal megrajzolt fejlődéstörténetéért, továbbá nélkülözhetetlen kritikusi, szerkesztői, egyetemi oktatói és irodalomszervezői munkája elismeréseként, míg Dávid Gyulának monumentális életműve, az egységes magyar irodalom területén végzett fáradhatatlan munkálkodása, példaadó, etikus életútja elismeréseként adományozza az elismerést.
Az MMA Képzőművészeti Tagozatának díját Molnár Péter festő- és grafikusművész a rendkívüli érzékenységgel és műgonddal megvalósított alkotásokból összetéveszthetetlenül jellegzetes életművet létrehozó művészi tevékenysége elismeréseként, Bereznai Péter festőművész a szimbólumhordozó geometrikus festészet területén elért kiemelkedő munkássága elismeréséül vehette át.
Az MMA művészetelméleti elismerését, a Cs. Szabó László-díjat 2018-ban Molnár Attila fotóművész, fotótörténész, az erdélyi fotótörténelem elkötelezett, lelkiismeretes kutatásának elismeréseként, az Erdélyi Fotográfiai Múzeumért Egyesület megalapításáért, egy erdélyi fotómúzeum fotógyűjteményének megalapozásáért, a múzeum létrehozásáért indított töretlen munkájáért kapta. Szintén a díjban részesült Láng Gusztávirodalomtörténész, egyetemi és főiskolai tanár több évtizedes irodalomtörténeti munkásságáért, az irodalmat és az irodalomtudományt fáradhatatlanul népszerűsítő tevékenységéért, a hazai és határon túli összmagyar irodalom kutatásának elismeréseként.
Az MMA Népművészeti Tagozata Erdélyi Zsuzsanna-díját Szerényi Béla népzenész, hangszerkészítő, művésztanár, az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a népművészeti szakmai közélet évtizedek óta aktív szervezőjeként, Vetró Mihály művésztanár, nemezkészítő a magyar népművészet életben tartásáért és továbbörökítéséért végzett tevékenységéért, áldozatos közösségformáló munkája elismeréseként, a nemezművészet kutatójaként és megújítójaként részesült a díjban.
Az MMA Színházművészeti Tagozat elismerését nyerte el Meszléry Judit színművész a Veszprémi Petőfi Színház örökös tagja a színházművészet területén végzett több évtizedes munkája elismerésekén, kivételesen egyedülálló művész előadásmódjáért, a vidéki színjátszás értékeinek gazdagításáért, Gyimesi Kálmánoperaénekes, a Szegedi Nemzeti Színház örökös tagja az klasszikus opera műfajában végzett kiemelkedő előadóművészi tevékenységéért, értékekben gazdag énekesi életpályájáért, valamint aktív pedagógusi munkájának elismeréseként.
A Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozat díjazottja idén Kerényi Mária újságíró, zenekritikus, szerkesztő, fordító és Erdei Péter karnagy. Kerényi Mária a magyar zenei életben kifejtett, a legnemesebb művészeti értékekre és hagyományokra épülő zenekritikai munkásságát, rádiós zenei ismeretterjesztői és szerkesztői, valamint a magyar zeneművész-társadalom javát szolgáló közösségi munkáját ismerték el. Erdei Péter a magyarországi kórusélet kiemelkedő egyénisége, akinek a kecskeméti Kodály Intézetben Kodály Zoltán eszméi alapján megvalósuló oktatási munkáját, valamint a magyar kórusmuzsika magas művészi rangra emelését jutalmazták.

forrás: mma.hu

 

20181122_MMA_tagozati_díjátadó_03
20181122_MMA_tagozati_díjátadó_02
20181122_MMA_tagozati_díjátadó_01

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.