U. Nagy Gábor levele a soproni Alkalmazott Művészeti Intézet helyzetéről

"...ígéretek folyamatos inflálódásával szembesültünk a tavalyi évben, kezdve a kari vezetés ellenérdekeltségre utaló döntéseivel, a Kari Tanács intézményét megkérdőjelező gyakorlatával, a „minőségi oktatás” és a „kari szinergiák” fogalmainak kiüresedésével..." U. Nagy Gábor összefoglalója az Intézet napjainkban kialakult helyzetéről.

2019.02.11. 

Teljes cikk, az építészfórumon

Az AMI jövője

Egyetértve és minden nehézségét vállalva az előttünk álló időszaknak, úgy döntöttünk, hogy a jövőnket nem a Soproni Egyetem Simonyi Károly Kara intézményi keretében képzeljük el. Kerestük és megtaláltuk a helyét az Alkalmazott Művészeti Intézetnek és ebben támogatóinkra is számíthattunk. Elsősorban a szakjainkhoz kapcsolódó szakmai szervezetek széles körében, az akadémiákban és a társintézményekben, nem utolsósorban a művészeti partner egyetemekben.

A két évvel ezelőtt megalakult győri Művészeti Kar az AMI-val kiegészülve az a művészeti fakultás, mely két városban is jelen lehet és, amely  az észak-dunántúli regionális szerepkörén túl a Ljubljana-Graz-Linz-Bécs-Pozsony-Kassa, illetve Zalaegerszeg-Szombathely-Sopron-Győr-Veszprém-Székesfehérvár városokkal kiteljesedő művészeti- és kulturális kapcsolatok egyik meghatározó szereplője lehet.

Az országos beiskolázási területű soproni Alkalmazott Művészeti Intézet három alapképzési szakkal (építőművészet, formatervezés, tervezőgrafika), valamint négy mesterképzési szakkal (építőművész, formatervező művész, tervezőgrafika és belsőépítész tervezőművész) képviseli a designhoz kapcsolódó területeket. Az integrációt követően az AMI oktatójával újabb művészeti szakok akkreditációja válik lehetővé. Megteremtődik a lehetőség a győri Művészeti Karon belül egy önálló Doktori Iskola (DLA) létrehozására a művészettudományok területén. Ez mind a Bolognai rendszerű háromlépcsős felsőoktatás, mind a műszaki és művészeti határterületeken mozgó képzések (építészmérnöki, építőművész) további fejlesztése miatt létfontosságú.

Az Alkalmazott Művészeti Intézet részéről 2014-ben fogalmaztuk meg először egy Kreatívipari Központ létrehozásának tervét a kreatív ipar megerősítéséért. A térség több száz kreatív vállalkozása, valamint a régió építész-, műszaki- és az AMI művészeti képzései együttműködése megerősítheti egy győri székhelyű kreatívipari központ megalapítását. A terveink szerint Győrben megvalósítható Kreatívipari Központ a kreatívipar hazai és regionális megerősítéséért tervezett fejlesztés része a Design Factory. Célja két- vagy hároméves inkubációs programok keretében működtethető kísérleti műhelyek kialakítása. Ennek eredményeként létrejöhet egy térségi kreatívipari centrum a határon átnyúló régióban, bekapcsolódva a nemzetközi design vérkeringésbe. Egyik legfontosabb hatása, hogy együttműködéseket generál a régión belül – a Széchenyi István Egyetem, a Soproni Egyetem, az új Művészeti Kar, az Alkalmazott Művészeti Intézet és a kreatív iparban tevékenykedő vállalkozások között.

A kreatívipar kitörési pont Magyarország számára. Olyan nagy hozzáadott értékű, munka-intenzív szektor, aminek hagyománya van a régióban. A tervezett egyetemi integrációval rendelkezésre állhat a megfelelő oktatási intézményrendszer, miközben viszonylag alacsony a belépési küszöb a nemzetközi piacra. A közelmúltban megjelent számos tanulmány és vállalati eset elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy a design vezette innováció lényegesen sikeresebb, mint a (tisztán) technológiai motivációjú innováció.

 Ez a jövőképünk, erre felé tartunk.

U. Nagy Gábor
felmentett intézet igazgató

Alkalmazott Művészeti Intézet

Institute of Applied Arts 

H-9400 Sopron, Deák tér 32.